คุณสมบัติของผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี

องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถที่จะได้รับคำชื่นชมว่ามีความสำเร็จได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีองค์ประกอบในการทำงานดี ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกลและที่สำคัญที่สุด คือ ผู้นำต้องดี เพราะถ้ามีผู้นำดีลูกน้องก็ไม่หลงทาง ฉะนั้นสิ่งที่ผู้นำองค์กรควรมี คือ

1.ผู้นำที่รู้จักตัดสินใจอย่างเด็ดขาด โดยจะเป็นคนที่พูดจาคำไหนคำนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้นำที่ดีที่สุด บางครั้งการตัดสินใจดูเหมือนจะใช้ความคิดของตนเป็นใหญ่ไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ เพราะเขากำลังอยู่ในบทบาทซึ่งเป็นผู้นำและเขาจะติดตามรับผิดชอบไปจนเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ ถ้าผู้นำมีความมุ่งมั่น ตัดสินใจเร็ว ไม่โลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆ ลูกน้องก็จะเกิดความมั่นใจ เชื่อถือ และสามารถทำงานได้โดยไม่สะดุดบ่อยๆ

2.มีความเป็นผู้นำ เพราะสำคัญที่สุด การลงมือที่เฉียบขาดและมีการประสานงานที่เฉียบแหลมมักอยู่ข้างหน้าผู้อื่นเสมอ ทั้งการคิด การแสดงความคิดเห็น การลงมือทำ และความรับผิดชอบ

3.ผู้นำที่มีจุดยืน มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน ก็เป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วก็สามารถมุ่งหน้าไปยังจุดๆ นั้นได้ง่าย และเร็วขึ้น

4.ผู้นำที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งในและนอกองค์กร บางครั้งนอกองค์กรอาจจะเป็นคนนิสัยดีเยี่ยม อัธยาศัยดี น่าคบหา แต่กับคนใกล้ตัวอย่างลูกน้องในองค์กร อาจจะเปลี่ยนนิสัยไปอยู่ขั้วตรงข้าม อย่างนั้นก็นับเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้

5.มีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยม แต่งกายเหมาะสมกับรูปร่าง ฐานะทางสังคม ต้องดูสะอาดสะอ้าน ดูสุภาพ เข้างานสังคมได้อย่างไม่ขัดหูขัดตาและมีบุคลิกดึงดูดใจน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

6.มีการพูดจาด้วยความนุ่มนวล รู้จักไตร่ตรอง รู้จักสถานการณ์ และรู้จักคนที่เรากำลังเจรจาด้วย ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกล ในการพูดนั้นต้องคิดก่อน มีการเตรียมการมาก่อน พูดอย่างสั้น กระชับ ตรงประเด็น จริงใจ เป็นธรรมชาติ

7.ผู้นำที่ดีต้องรู้จักลูกน้องของตนว่าใครเหมาะที่จะทำอะไร งานไหนควรให้ใครรับผิดชอบ คนไหนเก่งอะไร มีข้อบกพร่องด้านใดอยู่บ้าง ก็พยายามแก้ไขให้เขาสมบูรณ์แบบขึ้น การรู้จักนิสัยใจคอ นอกจากจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำเอาใส่ใจต่อลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี

8.รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง เพราะบางทีลูกน้องอาจมีข้อเสนอดีๆ อีกทั้งการฟังลูกน้องพูดหรืออธิบายจะช่วยให้ลูกน้องทำงานอย่างสบายใจ ไม่รู้สึกกดดันมากนัก เมื่อมีปัญหาเขาจะกล้ามาถามหรือเสนอแนะในข้อที่เขาเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกด้วย

9.ผู้นำที่ดีต้องให้โอกาสลูกน้อง โดยเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานที่พิสูจน์ความสามารถของเขา ควรสนับสนุนและให้โอกาสในการสร้างผลงานของลูกน้องพร้อมทั้งผลักดันและสนับสนุน

10.สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ ความซื่อสัตย์ ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและเป็นคนดีที่ไว้ใจได้ เพราะคุณสมบัตินี้จะเป็นแบบอย่างให้ลูกน้องตระหนักถึงคุณลักษณะที่ดีที่จะยึดถือความซื่อสัตย์ตามไปด้วย