การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ

อาศัยภาวะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันในการที่จะเพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทาง อินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยดำเนินการให้พนักงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและ แผนกต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาข้อมูล และใช้เครื่องมือต่างๆ ขององค์กรผ่านทางเทคโนโลยีแลนไร้สายและ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network – VPN) รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เทคโนโลยีโทรศัพท์ ผ่านไอพี (IP Telephony) และการอัพเดทข่าวสารข้อมูลและฝึกอบรมพนักงานด้วยอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) และเมื่อพนักงานได้รับความสะดวกจากสิ่งต่างๆนี้พวกเขาก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและธุรกิจของท่านก็สามารถดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในภาวะที่ ยากลำบากในปัจจุบันนี้ได้

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ในอันที่จะได้รับชัยชนะใน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขา ต้องการวิธีในการเรียนรู้และการฝึกฝนที่นอกเหนือไปจากวิธีการเดิมๆ เนื่องจากพนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าระหว่างเดินทาง อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสำนักงาน

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา การใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีจะมีให้เห็น เพียงเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ การหาวิธีในการประมาณผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างไร นอกเหนือไปจากการคำนวณการประหยัดในค่าใช้จ่ายต่างๆ หลายๆ ครั้ง เราท่านอาจจะมองข้ามประโยชน์ที่ได้มาในรูปแบบอื่นๆ เช่นการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายกรณีที่สิ่งเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นฝ่ายเทคนิคและฝ่ายธุรกิจ ควรที่จะทำงานร่วมกันในการหาวิธีการวัดผลและ ปัจจัยที่จะใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นการติดตั้งระบบแลนไร้สาย นอกเหนือไปจากการประหยัดค่าเดินสายเคเบิล แล้วเราเคยนึกไปถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มขวัญ และกำลังใจของพวกเขาบ้างหรือไม่ ในอีกกรณีหนึ่งคือ การเพิ่มระบบการให้บริการลูกค้าเข้าไปในเว็บไซท์นั้น สามารถช่วยลดจำนวนบุคคลากร ที่ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านศูนย์บริการลูกค้าได้ และนำมาซึ่งการก้าวไปสู่การที่ลูกค้าสามารถรับบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

การใช้เว็บฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

i78

 

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นสัญญาณเตือนให้บริษัททุกบริษัทเสาะหาวิธีการดำเนินการทางธุรกิจของพวกเขาเพื่อหาโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย และนั่นรวมไปถึงพวกเขาจะมีวิธีการฝึกอบรมลูกจ้างและให้ความรู้กับลูกค้าอย่างไร และเป็นโชคดีของพวกเขา บริษัททุกบริษัทกำลังค้นพบถึงประโยชน์ของเว็บฝึกอบรม

ลำดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีในทุกวันนี้ได้เพิ่มความสามารถของบริษัทให้เชื่อมต่อกับลูกจ้างและลูกค้าของพวกเขาได้มากขึ้นท่ามกลางความสามารถอันล้ำลึกในการจัดการการถ่ายทอดการฝึกอบรมและประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง ธุรกิจต่างๆกำลังประสบกับการที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีราคาแพงและที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมระหว่างที่มีการจัดอบรมขึ้น

การใช้เว็บฝึกอบรม  มีการเตรียมเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อและโต้ตอบกันได้ในระหว่างฝึกอบรม, การประชุม,ในการสัมมนาออนไลน์ไปจนถึงความสารถในการเรียนการสอนออนไลน์ และความร่วมมือในการประชุมทางไกลทั่วโลก สิ่งเหล้านี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านของความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์อื่นๆสำหรับธุรกิจเหล่านี้ยังเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมอีกด้วย

โอกาสที่เห็นได้ชัดในการลดค่าใช้จ่ายภายในของแต่ละบริษัทคือ ระบบการฝึกอบรมและการกระจายความรู้ในการบริหารแบบดั้งเดิมไปให้ทั่วองค์การและบริษัท ความเชื่อว่าผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอบรมที่สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องใช้เวลามากๆจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่แพงมาก ต้องการที่พัก และการขาดงานเพื่อเข้าอบรมฝึกฝนเพิ่มความชำนาญ การไม่ให้ความร่วมมือและข้อตกลงต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนในองค์กรของคุณหรือไม่

ในหลายๆกรณีที่การอบรมนอกสถานที่สามารถทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมทางไกลทั้งหมด ทั้งๆที่ในขณะนี้ได้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้แล้วแต่หลายๆบริษัทยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆ นั่นหมายความว่าเกิดการต่อต้านจากผู้เหล่าบริหารที่ยึดติดกับค่านิยมเก่าๆ(หัวรั้น) ผู้ที่ปฏิเสธที่จะทดลองเทคโนโลยีใหม่และยังเหลือข้อกังขาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในทุกวันนี้ มีการเปรียบเปรยว่า การต่อต้านนี้มักมาจากผู้บริหารทั้งหลายที่อยากลดความเชื่อมั่นในการจัดระบบทรัพยากรของพวกเขาเอง เช่น การจัดการสถานที่จัดอบรม